Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Урологiя, андрологiя, нефрологiя – досягнення, проблеми, шляхи вирішення», 28–29 травня 2020 року, м. Харків

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про проведення та запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія - досягнення, проблеми, шляхи вирішення», яка відбудеться 28-29 травня 2020 р. у м. Харкові.

У конференції братимуть участь урологи, нефрологи, трансплантологи, онкологи, андрологи, онкохірурги, акушери-гінекологи, сімейні лікарі, дитячі хірурги, дитячі урологи, сексологи. Кількість очікуваних учасників: 300 осіб.

Країни-учасниці: Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Марокко, Молдова, Сирія, Туркменістан.

Установи-організатори проведення заходу:

- Асоціація урологів України.

- Харківський національний медичний університет.

- Харківська медична академія післядипломної освіти.

- КНП ХОР «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала».

Адреса оргкомітету:

61037, м. Харків, пр. Московський, 195

КНП ХОР «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала»

Кафедра загальної, дитячої та онкологічної урології ХМАПО

Тел./факс: (057) 738-71-34, (050) 343-42-52, (067) 253-25-25

Е-mail: [email protected]

Місце проведення конференції: Прес-конференц-зал ПАТ ФК «Металіст», м. Харків, вул. Плеханівська, 65 (ст. м. «Спортивна», ст. м. «Метробудівників ім. Ващенка»).

Початок наукової частини конференції: 28 травня о 09:00.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Регламент доповідей:

- клінічна лекція - 20 хв.;

- наукова доповідь - 10 хв.;

- виступ в обговоренні - до 5 хв.

Форми участі у конференції:

- доповідь на засіданнях;

- участь у засіданнях;

- лише публікація.

Мета конференції: укріплення науково-практичних зв’язків урологів України, інформування лікарів про новітні досягнення у діагностиці та лікуванні захворювань сечостатевої системи, обмін досвідом та підвищення кваліфікації вчених та практиків.

Наукова тематика конференції охоплює актуальні питання урології,

андрології, нефрології, а саме:

- Радикальна та реконструктивно-пластична хірургія та урогінекологія.

- Комбіноване лікування пухлин сечостатевої системи.

- Сучасні методи лікування СКХ.

- Можливості сучасної візуальної та лабораторної діагностики.

- Інфекційно-запальні захворювання сечової та статевої системи.

- Сексуальність та репродуктивне здоров’я.

- Питання замісної ниркової терапії та медико-соціальної реабілітації пацієнтів

з хронічними хворобами нирок.

- Сучасна фармакотерапія в урології.

- Інноваційні технології.

Співпраця з фармацевтичними фірмами - організація та проведення виставки сучасних засобів діагностики та лікування, зразків медичної та лабораторної техніки, демонстрація новітніх інформаційних технологій у медичній практиці.

Вимоги до публікацій статей і тез у збірнику:

Стаття або тези подаються українською, російською або англійською мовами обсягом до 5 сторінок. Ширина лівого поля - 3 см, інших - 2 см. Шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту - 14, з інтервалом 1,5.

Структура статті: Назва статті (великими літерами). Прізвища та ініціали авторів. Назва установи, де виконана робота (місто). Вступ. Мета дослідження. Матеріал і методи. Результати досліджень. Висновки. Література. Файл повинен мати прізвище першого автора.

Статті та тези, оформлені відповідно до наведених вимог, повинні бути надіслані на адресу оргкомітету не пізніше, ніж 15 квітня 2020 року. Матеріали конференції надсилають в електронному вигляді на е-mail: [email protected] (з поміткою «матеріали конференції»). Статті не рецензуються.