Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів
  ОСТАННІЙ ВИПУСК
Том 25. № 3`2021 (98)
УРОЛОГІЯ
ОНКОУРОЛОГІЯ
С.О. Возіанов, С.М. Шамраєв, А.М. Леоненко, В.Д. Васильєва, Д.М.Шамраєва, М.А. Рідченко, А.П. Кондратенко
Безпосередні результати ортотопічної інтракорпоральної іліонеоцистопластики
З’ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦIЇ, СИМПОЗIУМИ