Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів

Г.Г. Хареба, В.М. Лісовий, Д.В. Щукін, М.М. Поляков

Використання інтракорпоральної гіпотермічної перфузії при вилученні пухлини єдиної нирки з розповсюдженням в основну ниркову вену

РЕФЕРАТ

У роботі представлено досвід використання гіпотермічної холодової перфузії нирки in situ при виконанні складної органозберігаючої операції з приводу пухлини єдиної правої нирки з поширенням в основну ниркову вену. Техніка операції містила окреме накладання за- тискачів на ниркову артерію і НПВ у ділянці каворенального сегмента. У подальшому роз- кривали і канюльовали ниркову артерію, а також поздовжнім розрізом розкривали порожнисту вену. Нирку промивали розчином кустадіолу, охолодженого до 4 °С. Потім виконувалися стандартні етапи резекції нирки, видалення артеріальної канюлі й ушивання розрізів ниркової артерії і НПВ. У пацієнта була виконана екстраренальна тромбектомія з реконструкцією ниркової вени шматком v. saphena magna. Час холодової ішемії склав 76 хвилин. Основними перевагами такого підходу є хороша візуалізація зони резекції, безкровне операційне поле та можливість тривалої безпечної ниркової ішемії. Для оцінки ефективності перфузійного гіпотермічного захисту нирки in situ потрібне подальше накопичення досвіду цих операцій.