Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів

Р.В. Стецишин, О.С. Переверзєв

Трансуретральна резекція нем'язово-інвазивного рака сечового міхура

РЕФЕРАТ

В статті представлені основні аспекти проведення трансуретральної резекції поверхневого рака сечового міхура. Описуються ключові моменти тактики проведення даного втручання. Розглядається питання можливих ускладнень при виконанні ТУР та методи зниження їх кількості.