Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів

О.М. Ухаль, А.Н. Кваша

Про доцільність скринінгового підходу до діагностики злоякісних пухлинних новоутворень нирок в амбулаторних умовах у пацієнтів групи ризику

РЕФЕРАТ

У 89 пацієнтів групи ризику за їх згодою в амбулаторних умовах проведено скринінгове УЗД нирок для виключення або підтвердження у них наявності злоякісних пухлин. Встановлено, що скринінговий підхід до проведення УЗД нирок у пацієнтів групи ризику є ефективним способом попередньої діагностики пухлинних новоутворень, вибору методу додаткового по­глибленого дослідження для підтвердження діаг­нозу та планування способу оперативного ліку­вання.