Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів
  АРХІВ
Том 24. № 1`2020 (92)
УРОЛОГІЯ
В.П. Стусь, М.М. Моісеєнко, Є.П. Українець, К.В. Ніколаєва
Лікування дивертикулів сечового міхура
АНДРОЛОГІЯ
ОНКОУРОЛОГІЯ
О.А. Войленко, О.Е. Стаховський, О.А. Кононенко, С.Л. Семко, М.В. Пікуль, Ю.В. Вітрук, Е.О. Стаховський
Мультифакторний аналіз параметрів, що впливають на вибір методу оперативного лікування хворих на локалізований нирково-клітинний рак (НКР)
ВИЩА ОСВІТА
В.П. Стусь, В.В. Єхалов, С.І. Бараннік, М.М. Моісеєнко, І.А. Романюта
Проблеми мовного спілкування у вищій медичній освіті
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
В.В. Єхалов, В.П. Стусь, М.М. Моісеєнко
Синдром Байуотерса. Гостре пошкодження нирок
РЕЦЕНЗІЇ
ЗНАМЕННI ТА ЮВIЛЕЙНI ДАТИ
ІНФОРМАЦІЯ