Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів
  РЕДКОЛЕГІЯ
Головный редактор
Возіанов Сергій Олександрович
Член-кореспондент Національної Академїї медичних наук України, доктор медичних наук, директор ДУ «Інституту урології НАМН України», професор кафедри урології Національної медичної академії піследипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
Заступник головного редактора
Стусь Віктор Петрович
Доктор медичних наук, професор, зав. кафедри урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Відповідальний секретар
Поліон М.Ю.
Член редколегії
Баранник С.І.
Член редколегії
Горпинченко І.І.
Член редколегії
Костєв Федір Іванович
Доктор медичних наук, професор, засл. д.н.т. України, завідувач кафедри урології та нефрології Одеського національного медичного університету.
Член редколегії
Лісовий В.М.
Член редколегії
Люлько О.О.
Член редколегії
Пасєчніков Сергій Петрович
Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри урології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ "Інститут урології НАМН України".
Член редколегії
Петербургський В.Ф.
Член редколегії
Пиріг Л.А.
Член редколегії
Романенко А.М.
Член редколегії
Сайдакова Н.О.
Член редакційної ради
Бачурін Віктор Іванович
Доктор медичних наук, професор, зав. кафедри урології, променевої діагностики і терапії Запорізького державного медичного університету.
Член редакційної ради
Григоренко В.М.
Член редакційної ради
Дзюрак В.С.
Член редакційної ради
Зайцев В.І.
Член редакційної ради
Колесник М.О.
Член редакційної ради
Резніков Олександр Григорович
Член-корреспондент НАН и АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии УССР.
Член редакційної ради
Сакало Валерій Севастянович
Доктор медичних наук, професор, завідувач відділу онкоурології ДУ "Інститут урології НАМН України".
Член редакційної ради
Саричев Леонід Петрович
Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології, медичної сексології з анестезіологією та інтенсивною терапією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава).
Член редакційної ради
Стаховський Едуард Олександрович
Доктор медичних наук, професор, Голова спілки онкоурологів України, головний позаштатний уролог МОЗ України зі спеціальності «урологія», Заслужений діяч науки і техніки України, керівник науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології.
Член редакційної ради
Ухаль Михайло Іванович
Доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии и нефрологии Одеського національного медичного університету, член Европейской ассоциации урологов, председатель Одесской областной ассоциации урологов.
Член редакційної ради
Черненко В.В.