Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів

Головный редактор

Возіанов Сергій Олександрович
Scopus Author ID
ResearcherID
Член-кореспондент Національної Академії медичних наук України за спеціальністю «урологія» (2007); доктор медичних наук (1994), професор (2000), лауреат Державних премій України в галузі науки
і техніки (2007, 2011), лауреат премії АМН України (2004), хірург вищої категорії, директор ДУ «Інституту урології НАМН України» (2011), завідувач відділу ендоскопічної урології та літотрипсії ДУ «Інститут урології НАМН України» (1998), завідувач кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (2012).

Провідний вчений і кваліфікований фахівець у галузі урології, відомий як організатор і керівник нового напрямку в урології – розвитку онкоурології, а саме – діагностики та лікування раку передміхурової залози, хворих на передрак та різні форми раку сечового міхура в Україні. С.О. Возіановим розроблено і запроваджену в клінічну практику нові форми та методи лікування і діагностики захворювань нирок, сечокам’яної хвороби, черезшкірну пункцію кист нирок.

Під керівництвом С.О. Возіанова в інституті розпочалося широке впровадження та популяризація методів лапароскопічного, ендоскопічного та малоінвазивного лікування, проводяться чисельні науково-практичні конференції, майстер-класи з малоінвазивних методик лікування за участі зарубіжних спеціалістів, щорічні урологічні тижні та міжнародні школи урологів під егідою Європейської Асоціації урологів.

Автор 315 наукових робіт, 41 книги (монографій, підручників, посібників та довідників), 44 патентів. Підготував 6 докторів та 27 кандидатів наук.

Голова спеціалізованої Вченої ради ДУ «Інститут урології НАМН України», спеціалізованої вченої ради з присвоєння наукових ступенів доктора і кандидата наук по спеціальності «урологія» ДУ «Інститут урології НАМН України», голова міжвідомчої проблемної комісії зі спеціальності «урологія», Президент Асоціації урологів України, член Європейської Асоціації Урологів та Міжнародного урологічного товариства, член редколегій ряду провідних фахових журналів, нагороджений Почесними грамотами Президії НАМН України (2011, 2015).

Основні наукові праці: «Сучасні методи діагностики та лікування ДГПЗ»(2010); «Рак нирки»(2011); «Рак передміхурової залози»(2011); «Оперативні втручання в онкоурології» (2012);«Ультразвуковая диагностика опухолей мочеполовой системы: руководство» (2013); Collect. monograph NCRM. chapter 5.3 «Health effects of the Chernobyl accident. Molecular mechanisms of the malignant transformation of urinary tract epithelium ifluence by chronic long term low dose ionizing radiat. expresure» (2016); підручник англійською мовою «Urology» (2016).