Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів

Про журнал

Науково-практичний журнал «Урологія» був заснований Дніпропетровською державною медичною академією (нині Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») та Інститутом урології і нефрології Академії медичних наук України (нині Державний заклад «Інститут урології Академії медичних наук України»).

Зареєстрований у Міністерстві інформації України: реєстраційне свідоцтво – серія KB № 2374 від 15.01.1997 р.

Постановою президії ВАК України журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюл. ВАК України № 4, 1999 р.). В 2010 р. проведено перереєстрацію журналу як фахового видання (Постанова ВАК України № 1-5/3 від 14.04.2010 р.).

Журнал «Урологія» виходить з періодичністю чотири рази на рік.

Розділи журналу: оригінальні дослідження; огляди літератури; випадки з практики, хірургічна техніка; клінічні дослідження препаратів; з’їзди, конференції та симпозіуми; знаменні, ювілейні та пам’ятні дати в історії урології та суміжних областей; ювілеї.

Передплатний індекс за каталогом Укрпошти: 48350.