Український
науково-практичний журнал
урологів, андрологів, нефрологів
  ІНФОРМАЦІЯ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Світ андрології та сексуальної медицини», 19–20 жовтня 2018 року, Україна, м. Київ

Конференція побудована на міждисціплінарному підході.

До участі в конференції запрошуються: сексопатологи, андрологи, психіатри, урологи, психологи, психотерапевти, сексологи, гінекологи, ендокринологи, дермато-венерологи, неврологи, соціальні працівники, педагоги, представники молодіжних організацій, культурологи, юристи тощо.

Симпозіум «Урогенітальні інфекції. Міждисциплінарний підхід», 2–3 листопада 2018 року, Україна, м. Київ

Лікування і профілактика інфекційно-запальних захворювань сечового тракту і статевих органів здійснюється на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню. У рамках симпозіуму буде представлено доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців стосовно сучасного розуміння етіології, патогенезу та підходів до ведення таких хворих відповідно до принципів доказової медицини та передових наукових досягнень у профілактиці, діагностиці та лікуванні.

Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Сучаснi методи дiагностики та лiкування в урологiї, андрологiї та онкоурологiї», 4-5 жовтня 2018 року, Україна, м. Дніпро

Планується розгляд питань діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, профілактики та лікування злоякісних новоутворень сечостатевих органів, сечокам’яної хвороби з використанням малоінвазивних технологій, захворювань чоловічих статевих органів, чоловічого безпліддя та ін.

  ОСТАННІЙ ВИПУСК
Том 22. № 2`2018 (85)
УРОЛОГІЯ
А.І. Сагалевич, В.В. Ожогін, О.С. Возіанов, Р.В. Сергійчук, А.С. Фролов
Антеградна уретеролітотріпсія в лікуванні проксімального уретеролітіазу
ОНКОУРОЛОГІЯ
В.П. Стусь, М.М. Моісеєнко, В.М. Краснов, К.В. Ніколаєва, М.Ю. Поліон
Особливості діагностики та лікування пухлин яєчка різного походження
УРОГІНЕКОЛОГІЯ
АНДРОЛОГІЯ
НЕФРОЛОГІЯ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
IСТОРІЯ УРОЛОГІЇ
ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ
З’ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦIЇ, СИМПОЗIУМИ